Výrobky z juty

Jutový materiál je pevný, plně přírodní, vhodný pro dekorace, ale i pro užití ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, na obaly ap. Vzhledem ke svému přírodnímu původu nezanechává v krajině ekologické stopy.

Náš poptávkový systém s produkty z juty naleznete zde: Poptávkový systém juta
K jednotlivým zákazníkům přistupujeme individuálně a při odběru většího množství adekvátní slevy.

Možnosti použití jutové tkaniny jsou velice široké, například:

Jutová tkanina

- aranžování a dekorace - floristika
- ruční práce
- stínění a tapetování
- optické zakrytí staveb - ploty
- ochrana vegetace
- armovací materiál
- separační vrstvy
- geotextilie
- izolační materiál
- materiál pro ekologické stavebnictví

Geotextilie

- náspy silnic, dálnic a železnic, příkopy a svahy ve velkém sklonu
- ochrana svahu proti větrné erozi
- břehy potoků, řek a kanálů ohrožených tekoucí vodou
- ochrana výsadeb v parcích, zahradách
- zatravňování v rámci protierozních opatření
- ochrana lyžařských sjezdovek
- rekultivace skládek a odvalů, zahlazení následků těžby uhlí, písku a podobně

Jutové pytle

- pro uskladnění materiálu (písek, suť, dřeva, uhlí a podobně)
- pro uskladnění zemědělských produktů (cibule, mrkev, brambory, jablka a podobně)
- protipovodňové pytle

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates