IT služby

V současné době provází oblasti informačních technologií neustálý vývoj technologií, softwarových nástrojů, legislativních pravidel, nárůst bezpečnostních rizik a specifických potřeb celých orcganizací i jednotlivých uživatelů. Informační technologie mají však pro všechny oblasti idské činnosti nesporný přínos a nelze se opomíjet nároky, které jsou kladeny na jejich kvalitní využívání a stabilní rozvoj.

Komlexní řešení této živé problematiky vyžaduje kvalitní tým lidí s odbornými znalostmi, jehož trvalé zajištění zaměstnaneckým poměrem bývá pro firmy z finančního i alokačního hlediska vysoce neekonomické.

Na základě praktických znalostí technické, organizační, řídící a strategické problematiky nabízíme svým obchodním partnerům odborné profesionální služby zaměřené na:

Tvorba a aktualizace strategických dokumentů řízení IT

- dokumentace stávajícího stavu
- koncepce IT
- strategie řízení IT
- dílčí realizační plány
- bezpečnostní politika
- interní procesy
- metodické pokyny

Projektové řízení včetně procesů veřejné zakázky

- optimalizace komplexních procesů projektového řízení od ideového záměru po předání do rutinního provozu
- návrh optimalizace smluvních ujednání se zvláštním zřetelem na technické specifikace a způsob realizace
- analýza potřebnosti / studie provesditelnosti
- zpracování podkladů zadávací dokumentace pro výběrové řízení
- zajištění právních služeb pro potřeby výběrového řízení
- administrace výběrového řízení
- řízení projektu na základě nadnárodního standardu

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates